Δείτε πως κατέστρεψε έναν δρόμο η κακοκαιρία στην Σκύρο

Σκύρος νέα: Είναι από τις εικόνες που όταν τις βλέπεις κάνεις τον σταυρό σου και ευχαριστείς τον θεό που δεν θρηνήσαμε θύματα.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2004, έγινε κατολίσθηση στην περιοχή Μπάσαλες της νήσου Σκύρου. Η δύναμη των καιρικών φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του παραλιακού οδικού άξονα, ο οποίος διερχόταν από εκεί.

Επίσης παρασύρθηκε και καταστράφηκε ο κύριος αγωγός αστικών λυμάτων στο ίδιο σημείο. Και το 2019 “χτυπήθηκε” το ΄ίδιο σημείο από την κακοκαιρία. Στην παρακάτω φωτογραφία θα δείτε πως όλος ο δρόμος παρασύρθηκε. Το μεγαλύτερο μέρος του γκρεμίστηκε αφήνοντας μια μικρή λωρίδα να θυμίζει πως κάποτε εκεί περνούσε οδικό δίκτυο.

Το μεγαλύτερο μέρος του γκρεμίστηκε αφήνοντας μια μικρή λωρίδα να θυμίζει πως κάποτε εκεί περνούσε οδικό δίκτυο.

Για την ιστορία, να σας πούμε ότι από την περιφέρεια θα γίνει η αντιμετώπιση της κατολίσθησης που εκδηλώθηκε μετά το έτος 2004, αλλά και το έτος 2019 κατόπιν έντονων βροχοπτώσεων.

Το οδικό δίκτυο, είναι δίπλα στην παραλιακή ζώνη και σε απόσταση ενός χιλιόμετρου περίπου νοτιοανατολικά της πόλης της Σκύρου στη θέση «Μπάσαλες». Σαν αποτέλεσμα του έργου θα επιτευχθεί η μόνιμη εξασφάλιση της κείμενης επαρχιακής οδού που ενώνει τη Χώρα Σκύρου με τα Μαγαζιά.

Συγκεκριμένα, τα είδη των τεχνικών λύσεων που προτείνονται να κατασκευαστούν από τη μελέτη είναι τα εξής:

– Κατασκευή πασσαλότοιχου στο εξωτερικό όριο της οδού, σε μήκος περίπου 100 μέτρων

– Κατασκευή δικτύου τάφρων τριγωνικής διατομής για τη διευθέτηση της επιφανειακής απορροής

– Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης καταπτώσεων στο ανάντη τμήμα της οδού και στη βάση του απότομα διαμορφωμένου πρανούς

– Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής

– Κατασκευή λιθορριπής προστασίας ποδός

– Λοιπές εργασίες επανακατασκευής του οδοστρώματος και επιδιορθώσεων βλαβών της Επαρχιακής οδού Σκύρος – Λιναριά