Πότε θα δοθούν τα 4 ευρώ στους κτηνοτρόφους;

Για φέτος δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Τα περσινά χρήματα, ενώ ήταν να τα πάρουν το Πάσχα του 2020, τα πήραν τον Νοέμβριο.

3,8 ευρώ παίρνουν μόνο στις “μάνες” όσον αφορά τα αιγοπρόβατα. Μάνες είναι τα θηλυκά αιγοπρόβατα στην αναπαραγωγική ηλικία.

Τα χρήματα, τα παίρνουν οι κτηνοτρόφοι ως αποζημίωση λόγω των χαμηλών τιμών στην πώληση των ζωντανών.