Δημόσιες υπηρεσίες: Πότε ανοίγουν;

Βροχή
Βροχή

Τι θα γίνει με τις δημόσιες υπηρεσίες; Ποιες θα είναι κλειστές και πότε θα ανοίξουν;

Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική, εκτός από τις αναγκαίες για τη δαιχείριση του φαινομένου και των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενθαρρύνεται η τηλεργασία στην Αττική σε όλο τον ιδιωτικό τομέα θα συνεισέφερε πολύ.

Στην Εύβοια θα είναι κανονικά όλες οι υπηρεσίες ανοιχτές.