Δημόσια ΙΕΚ: Ποιες οι ειδικότητες, τα αποτελέσματα και πότε ξεκινούν οι εγγραφές;

Σχολείο
Σχολείο (pexels.com)

Δημόσια ΙΕΚ: Ποιες οι ειδικότητες, τα αποτελέσματα και πότε ξεκινούν οι εγγραφές;

Πολλοί φοιτητές επέλεξαν τα Δημόσια ΙΕΚ μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες των ΙΕΚ ξεκινούν την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγουν την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με το υπουργείο, όσοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν επιθυμούν να εγγραφούν.

Τέλος κατά την προσέλευσή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας, τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου), βεβαίωση ΑΜΚΑ.