Πως κάνω δήλωση τηλεφώνου;

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να είμαστε πιστοποιημένοι στο gov.gr και ειδικά όταν χρειαζόμαστε κάποια έγγραφα

Θα πρέπει να μπείτε στο GOV.GR και από εκεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Στην συνέχεια θα επιλέξετε Δήλωση και καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου. Μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης TAXISnet.

Ποια η διαδικασία δήλωσης κινητού τηλεφώνου;

Δηλώστε αρχικά τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του αριθμού του κινητού σας.

Πως θα καταχωρήσετε το τηλέφωνο
Πως θα καταχωρήσετε το τηλέφωνο

Για να καταχωρήσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας πατήστε “Δήλωση-Επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου“. Εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας και πατήστε “Αποστολή κωδικού“. Ένας κωδικός επαλήθευσης μιας χρήσης θα σταλεί στον αριθμό αυτό. Τον πληκτρολογείτε στο κουτάκι που θα σας ζητηθεί.

Σε πολύ λίγο θα λάβετε ένα γραπτό μήνυμα (SMS) που θα περιέχει τον 6ψήφιο κωδικό μιας χρήσης. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα Κ.Ε.Π.