ΔΕΔΔΗΕ προκήρυξη: Δείτε τι πρέπει να κάνουν οι επιλαχόντες

Υπολογιστής
Υπολογιστής (pixabay.com)

Δείτε που θα βρουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα και τι πρέπει να κάνουν.

Πρόκειται για την προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021 όπου ζητούσε άτομα για θέσεις πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ, Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ).

Τα αποτελέσματα, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι πίνακες των καλούμενων σε συνέντευξη καθώς και η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των συνεντεύξεων.

Για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων των λοιπών ειδικοτήτων απασχόλησης της προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.