Β χοριακή: Πότε δείχνει;

Οικογένεια
Οικογένεια (pexels.com)

Β χοριακή: Πότε δείχνει;

Η β χοριακή είναι μία ορμόνη του πλακούντα που παράγεται 7 μέρες μετά την εμφύτευση του ωαρίου στη μήτρα.

Η β χοριακή ανάλογα τις τιμές της δείχνει είτε τον κίνδυνο για αποβολή, σύνδρομο κενού σάκου ή εξωμήτρια κύηση, είτε την επιτυχημένη εγκυμοσύνη.

Οι πρώτες τρεις περιπτώσεις συνδέονται άμεσα με τις χαμηλές τιμές της, ενώ η τιμή άνω του 50 είναι ιδανική για το διάστημα των 14 ημερών μετά την ωοληψία.