Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού: Ποιοι παίρνουν τα χρήματα;

Ποιοι δικαιούχοι θα πάρουν τα χρήματα από την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού;

.Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν οι καταβολές 8,9 εκατ. ευρώ για 16.709 δικαιούχους για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού από μονομερείς δηλώσεις για τον μήνα Μάρτιο σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

Επίσης, 4,7 εκατ. ευρώ για 16.707 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για την καταβολή του Απριλίου και 624.213 ευρώ σε 16.708 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Δώρο Πάσχα.

Τέλος, 1,3 εκατ. ευρώ σε 2.600 δικαιούχους για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.