ΑΣΕΠ 6κ/2020 αποτελέσματα: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι;

Χαλκίδα
Χαλκίδα

Πρόκειται για προκήρυξη που την περιμέναμε εδώ και μήνες.

Όσον αφορά την 6κ/2020, έχει να κάνει με προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 1209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά στο Β΄ Στάδιο τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.