ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2021: Δείτε που θα γίνουν προσλήψεις

Βιβλίο
Βιβλίο (πηγή: pexels.com)

ΑΣΕΠ προκηρύξεις 2021: Δείτε που θα γίνουν προσλήψεις.

78 άτομα στον Περιφερειακό Συνδέσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 78 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/08/2021-26/08/2021