Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα για voucher 30-49

Tablet
Tablet (pexels.com)

Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 και αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις δράσεις μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας- πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.

Δικαιούχοι είναι 10.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων.

Κάθε πολίτης που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και τις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες συμβουλευτικής και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα.

Πρόκειται για το επίδομα θεωρίας και επίδομα πρακτικής άσκησης, συνολικής αξίας 2.520 ευρώ, από τον ΟΑΕΔ.