Απαγόρευση κυκλοφορίας: Ποιες είναι οι ώρες;

Πότε είναι ο περιορισμός κυκλοφορίας στην Εύβοια;

Αυξάνεται κατά μία ώρα η επιτρεπόμενη κυκλοφορία στο νομό μας.

β) Από τις 5:00 έως τις 19:00 καθημερινά για τις περιοχές της Επικράτειας που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου.

γ) Ειδικώς στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης από τις 5:00 έως τις 21:00 τις καθημερινές και από τις 5:00 έως τις 19:00 τα Σαββατοκύριακα.

Αντιστοίχως, η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινάει είτε από τις 21:00 είτε από τις 19:00.