Ανοιχτά προγράμματα ΟΑΕΔ 2021: Ποια είναι επιδοτούμενα για άνεργους;

Το ανοιχτό και επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών. Έχει να κάνει με την επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Ανέρχεται στα 450 ευρώ μηνιαία για την πρόσληψη ανέργων και 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων. Μακροχρόνια άνεργοι είναι αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι για πάνω από 12 μήνες.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα.

Για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις κενές θέσεις, προσδιορίζοντας την ειδικότητα και το επιθυμητό εκπαιδευτικό επίπεδο.