Αναδρομικά συνταξιούχων ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινά η πληρωμή;

Μέσα στον Αύγουστο θα πληρωθούν όσοι συνταξιούχοι δεν έλαβαν αναδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016.

Πρόκειται για ειδικές περιπτώσεις όπως:
-απασχολούμενοι συνταξιούχοι,
-συντάξεις λόγω θανάτου όπου ο θανών απεβίωσε μετά τον Οκτώβριο του 2019 καθώς και
περιπτώσεις δικαιούχων που απεβίωσαν επίσης μετά τον Οκτώβριο του 2019 και τα ποσά θα καταβληθούν στους κληρονόμους τους.