Αιτήσεις για τα πειραματικά σχολεία 2021-2022

Μετά την έκτη δημοτικού και την τρίτη γυμνασίου, μπορούν οι γονείς να κάνουν αίτηση για τα παιδιά τους.

Οι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο.

Για την εισαγωγή στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στις 29 Ιουνίου. Στα Πρότυπα Γυμνάσια που συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά για το σχολικό έτος 2020-2021, με τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων θα καλυφθούν μόνον οι κενές θέσεις.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στην Α’ τάξη Πρότυπων Λυκείων, μόνο για την κάλυψη κενών θέσεων.

Για την εισαγωγή μαθητών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στις 25 Ιουνίου.