Αγία Υπομονή: Πότε είναι η γιορτή της το 2021;

Σήμερα η εκκλησία μας τιμά την Αγία Υπομονή, την αυτοκράτειρα του Βυζαντίου, που έγινε μοναχή!

Η Αγία Υπομονή, που είχε το όνομα Ελένη Δραγάση, έγινε αργότερα σύζυγος του Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου,

Καταγόταν από βασιλική, αλλά και ευλογημένη γενιά. Πέθανε στις 13 Μαρτίου 1450 μ.Χ., έχοντας διανύσει 35 χρόνια ως Αυτοκρατόρισσα και 25 ως ταπεινή μοναχή.