Τελευταία ενημέρωση:
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020, 00:35
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

Όλα τα νέα από την Εύβοια

23.3.2020 | 18:20
  ​​ Ειδικό βοήθημα για όσους άνεργους δεν μπορούν να ενταχθούν στην τακτική (12μηνη) επιδότηση διαθέτει ο ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες. Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και με τον νέο μισθό αγγίζει τα 240 ευρώ. Διάβασε στο newse.gr, τα πάντα για όλα τα επιδόματα Προϋποθέσεις χορήγησης: • Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου • Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ) Διαδικασία αίτησης: • Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας • Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services • Μέσω των ΚΕΠ Απαραίτητα δικαιολογητικά: • Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ • ΙΒΑΝ δικαιούχου Ο ασφαλισμένος, στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος. Ποιοι δικαιούνται το ειδικό βοήθημα των 240 ευρώ - Δικαιολογητικά Δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες. Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και με τον νέο μισθό αγγίζει τα 240 ευρώ. Προϋποθέσεις χορήγησης: Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ) Διαδικασία αίτησης: Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services Μέσω των ΚΕΠ Απαραίτητα δικαιολογητικά: Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο Δελτίο ανεργίας σε ισχύ ΙΒΑΝ δικαιούχου Ο ασφαλισμένος στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
17.3.2020 | 22:55
  Χιλιάδες δικαιούχοι θα μπορούν από την 1η Αυγούστου 2020 να κάνουν χρήση των νέων επιταγών κοινωνικού τουρισμού 2020. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του 2019 λήγει 31 Ιουλίου 2020. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για δικαιούχους και πάροχους τουριστικών καταλυμάτων έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019. Οι διακοπές με το νέο πρόγραμμα επιδότησης μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Οι διακοπές θα έχουν διάρκεια: από μία έως 10 διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Μυτιλήνης, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας. Δικαιούχοι Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 ορίζονται: -ασφαλισμένοι που πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας -ασφαλισμένες που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας -ασφαλισμένοι που έλαβαν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), -άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
4.7.2019 | 02:24
  Όσοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι της 15 Ιανουαρίου και την κατέθεσαν μετά τις 16 του μήνα, θα πληρωθούν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, στο τέλος Ιουνίου. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16.1.2019 έως 31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28.6.2019. Διάβασε περισσότερα ΕΔΩ για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2019. Για το στεγαστικό, φοιτητικό επίδομα, προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού. Διάβασε περισσότερα ΕΔΩ για το φοιτητικό επίδομα. Η τρίτη διμηνιαία δόση του 2019 (για τον Μάη και Ιούνιο) θα καταβληθεί στα τέλη Ιουλίου σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλλει νέα αίτηση για το 2019 και αυτή θα έχει εγκριθεί. Για τη χορήγηση της δόσης του Γ' διμήνου 2019 θα ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2017 (περσινή φορολογική δήλωση). Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν φέτος στο Α21 του 2019. Διάβασε περισσότερα ΕΔΩ για το επίδομα τέκνων.
29.6.2019 | 15:59
  ​​ ΟΠΕΚΑ επιδόματα: Ειδικό βοήθημα για όσους άνεργους δεν μπορούν να ενταχθούν στην τακτική (12μηνη) επιδότηση διαθέτει ο ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι της ειδικής αυτής επιδότησης, είναι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν διαθέτουν ή δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες.   Το ύψος της επιδότησης ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας και με τον νέο μισθό αγγίζει τα 240 ευρώ. Προϋποθέσεις χορήγησης: • Τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου • Να μην υπάγεται ο ωφελούμενος σε κατηγορίες επαγγελματικών κλάδων όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημά του να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας (Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ) ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:Συνταγή για σπιτικούς λουκουμάδες με 3 υλικά! Διαδικασία αίτησης: • Αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας ​• Ηλεκτρονικά, μέσω του e-services • Μέσω των ΚΕΠ   Απαραίτητα δικαιολογητικά: • Πρόσφατο εκκαθαριστικό ή αντίγραφο • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ • ΙΒΑΝ δικαιούχου   Ο ασφαλισμένος, στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μία φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων που απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
10.11.2018 | 17:33
   Ξεκίνησε ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες δικαιούχων εργαζομένων. Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται η 30/11/2018. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και στα ΚΕΠ από την 8/10/2018. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει προσπάθεια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.   ADTECH.config.placements[6627262] = {params: { alias: '', key:'',target: '_blank' }}; ADTECH.loadAd(6627262); Διαβάστε όλα τα θέματα της οικονομίας ΕΔΩ Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβάλλεται κάθε χρόνο από 10/9 – 30/11. Διάβασε ΕΔΩ την εγκύκλιο. Μάθε όλα τα θέματα για την οικονομία ΕΔΩ Σύμφωνα με την νέα απόφαση για το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ καθορίζεται ότι, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου, χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και οι τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, που παρέχουν την εργασία τους στα όρια της χώρας, δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το ειδικό εποχικό βοήθημα, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από 50 έως 210 ημερομίσθια σε εργασίες του κλάδου τους. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ. Για την μετάβασή σας στο e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ. Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημά σας. Δικαιολογητικά 1) Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αν: α) ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του β) δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής γ) δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις μισθωτούς ως εργολάβοι ή υπεργολάβοι (προκειμένου για οικοδόμους) δ) δεν λαμβάνει σύνταξη ( κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 2)Προκειμένου για μουσικούς, βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου 3) Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κλπ μηχανημάτων άδεια χειριστού Για την καταβολή του εποχιακού βοηθήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα: Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.. Για τη διασφάλιση της παροχής, ο δικαιούχος οφείλει ν' αποτυπώνει με προσοχή το ΑΦΜ, τον ΑΜ ΙΚΑ και το IBAN του ατομικού του λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως Εθνικής Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος το όνομα του ως πρώτου δικαιούχου. Η πληρωμή του βοηθήματος στον δικαιούχο γίνεται με πίστωση του λογαριασμού, που θα έχει δηλώσει στην Ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ασφαλισμένους δεν έχει λογαριασμό στην Ε.Τ.Ε θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία προκείμενου να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού ταμιευτηρίου ή όψεως, ο οποίος πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση των δικαιούχων από την Ε.Τ.Ε.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ


Θέλετε να γκρεμιστεί η δημοτική αγορά;
Συμφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Δεν με ενδιαφέρει
Ψήφισε

NEWSLETTER


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα ριχτάρια καναπέ και τα τραπεζομάντηλα φιγούρας είναι πολύ έξυπνες και πρακτικές λύσεις για το σπίτι, όμως αρκετοί θεωρούν πως αποτελούν κάτι παλιομοδίτικο.   Πρόκειται για ένα μεγάλο λάθος, καθώς οι υπάρχουν τάσεις και σε αυτό τον χώρο. Για να επιλέξει κάποιος το σχέδιο και το υλικό πρέπει πρώτα να σκεφτεί τον λόγο που χρειάζεται τα ριχτάρια καναπέ και τραπεζομάντηλα καθώς μπορεί να είναι απλά διακοσμητικά ή και χρηστικά. Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά.   Ριχτάρια καναπέ Ο καναπές είναι ένα από τα πιο χρήσιμα έπιπλα σε ένα σπίτι. Είναι το μέρος στο οποίο μπορεί να ηρεμείς, να βλέπεις ταινίες, να εργάζεσαι, να διαβάζεις ή να υποδέχεσαι κόσμο. Το πρόβλημα ενός καναπέ, είναι πως αν λερωθεί είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσει. Αυτός είναι και ο λόγος που τα ριχτάρια καναπέ είναι η απόλυτες λύσει. Δεν προστατεύουν μόνο από τους λεκέδες, αλλά και από την σκόνη.   Ένα μοντέρνο σπίτι ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις της εσωτερικής διακόσμησης. Τα ριχτάρια καναπέ είναι μία πολύ έξυπνη λύση να εκμοντερνιστεί κάποιος την διακόσμηση του με νέα μοτίβα, ακόμα και αν είναι κλασσική.   Φέτος έχει επιστρέψει το εμπριμέ ως το χαρούμενο στυλ που σπάει τη μοναχικότητα και τη μονοτονία του μινιμαλισμού και προσδίδει κομψότητα και χαρακτήρα. Άλλη μία τάση είναι τα γούνινα ριχτάρια τα οποία είναι ιδιαίτερα απαλά και ζεστά, ενώ έχουν και αυτά διάφορα σχέδια για να αναβαθμίζουν την αισθητική του χώρου σας.   Τραπεζομάντηλα φιγούρας και διακόσμησης     Πέρα από τον καναπέ, ένα σπίτι έχει και το τραπέζι, το οποίο αποπνέει μία επιβλητικότητα και ένα κύρος. Ακόμα και στο πιο μοντέρνο σπίτι, ένα τραπέζι θέτει τα όρια και «επιβάλλεται» όσο διακριτικό και αν είναι.   Ένα απαραίτητο αξεσουάρ για το τραπέζι είναι τα τραπεζομάντηλα φιγούρας. Πρόκειται για τραπεζομάντηλα διακόσμησης, τα οποία έχουν μοναδικά σχέδια και χαρακτήρα, που προστατεύουν το τραπέζι από τη σκόνη και της φθορές.   Σήμερα η μονοχρωμία στα τραπεζομάντηλα φιγούρας αποτελεί παρελθόν. Η νέα τάση είναι το εμπριμέ και εδώ. Η εσωτερική διακόσμηση είναι μία ζωντανή εναλλαγή η οποία καθορίζει και την διάθεση του ατόμου που την ζει.   Λουλούδια μεγάλα ή μικρά και άλλα χαρούμενα μοτίβο που αποδίδονται στα τραπεζομάντηλα διακόσμησης, φέρνουν την ανανέωση στον χώρο και προετοιμάζουν για την Άνοιξη.   Οι τελευταίες τάσεις στα ριχτάρια καναπέ και τα τραπεζομάντηλα φιγούρας, όπως και άλλα πολλά λευκά είδη και χαλιά, έρχονται πάντα στο uniquelinen.gr. Βρες αυτό που σου ταιριάζει και ανανέωσε τον χώρο σου με υλικά υψηλής ποιότητας, μοναδικό σχεδιασμό και ασυναγώνιστες τιμές.
Όχι μόνο φέτος, εδώ και δυο χρονιές περίπου τα αξεσουάρ μαλλιών έχουν κάνει ξανά την εμφάνιση τους στον χώρο της μόδας και μέσα σε μικρό διάστημα έγιναν τάση. Τα συναντήσαμε πρώτη φορά στις πασαρέλες διάσημων haute couture οίκων και αμέσως κέρδισαν το γυναικείο κοινό. Μπορούν πολύ εύκολα να συνδυαστούν, να δώσουν ένα πολύ ωραίο στυλ και να ολοκληρώσουν το σύνολο σας. Ένα από τα θετικά του είναι ότι δεν κοστίζουν ακριβά και μπορείς να βρεις σχέδια και μεγέθη που σίγουρα θα ταιριάζουν στο στυλ σου. Ποια είναι όμως τα 4 αυτά αξεσουάρ μαλλιών; Ρωτήσαμε τους επαγγελματίες του U HAIR POINT του κομμωτηρίου στο Γαλάτσι και μα αποκάλυψαν τι θα φορεθεί περισσότερο φέτος.   ·      ΣΤΕΚΑ Η στέκα αποτελεί ένα διαχρονικό αξεσουάρ  το οποίο δίνει ένα vintage αέρα στο σύνολο σας.. Βελούδινη ή σατέν με στρας ή φιόγκους, παχιά ή πιο λεπτή είναι ιδανικό αξεσουάρ για να ολοκληρώσει το outfit σας και να είστε κομψή από το πρωί έως το βράδυ.   ·      ΚΛΙΠ & ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙΑ Η φρενίτιδα με τα κλιπ μαλλιών είναι γεγονός . Με πέρλες ή στρας σε ορθογώνιο η τριγωνικό σχήμα κυριαρχούν σε όλα τα μήκη μαλλιών και φυσικά ένα ποτέ δεν είναι αρκετό. Το style code τα θέλει δυο και τρία μαζί φορεμένα. Φυσικά και αυτά  έρχονται από μια άλλη δεκαετία ξανά στην μόδα να δώσουν μια παιχνιδιάρικη πινελιά στο outfit σας.   ·      ΜΑΝΤΗΛΙ Χρωματιστά ή μονόχρωμα τα μαντήλια έχουν αγαπηθεί όσο ποτέ στα μαλλιά. Συμπληρώνουν εξαιρετικά μια κοτσίδα ή ένα κότσο είτε ψηλά είτε χαμηλά χαρίζουν ένα εξαιρετικό ρετρό look και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα κοσμήματα όπως ένα ζευγάρι κρικοι θα κάνουν το outfit σας μοναδικό. Ανάλογα τους χρωματικούς συνδυασμούς στα ρούχα σας επιλέξτε το κατάλληλο χρώμα μαντίλι για να ταιριάξετε και να είστε σίγουρες πως δεν θα περάσετε απαρατήρητές.     ·      SCRUNCHIES Ένα ακόμη υπέροχο αξεσουάρ που έρχεται από την δεκαετία των ‘90s είναι τα scrunchies. Αυτό το κοκαλάκι δεν έχει περιορισμούς καθώς το συναντάμε σε πολλά χρώματα και αποτελούμενο από διαφορετικά υφάσματα που μπορούν να δώσουν στο χτένισμα σας μια cool εμφάνιση. Ιδανικό για όλες τις ωρες της ημερας και ικανό να σταθεί σε όλες τις περιστάσεις.   Αυτά ήταν τα τέσσερα αξεσουάρ μαλλιών που έχουν αγαπηθεί και όχι άδικα αφού δεκαετίες πριν δοκιμάστηκαν και αγαπήθηκαν και έρχονται στο σήμερα ανανεωμένα για να μας χαρίσουν μοναδικά χτενίσματα όλες τις ώρες της ημέρας. Πειραματιστείτε και εσείς με τα αξεσουάρ αυτά και σιγουρά θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Copyright ©2020 evianews (Γ.Ε.ΜΗ.:141984522000)| Επικοινωνήστε μαζί μας |Διαφήμιση|email επικοινωνίας [email protected]