Νέο πρόγραμμα θα δώσει 1200 ευρώ

pc
pc (πηγή: pexels.com)

Ένα νέο πρόγραμμα είναι στα σκαριά από 1/1/22 θα ξεκινήσουν και οι αιτήσεις. Επιδοτεί 100.000 θέσεις εργασίας για νέους που δεν είχαν στο παρελθόν άλλη εργασιακή εμπειρία με το ποσό των 1200 € εφαπαξ.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενο μέσω του προγράμματος αυτού θα μπορούν θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1/1/2022.
Διευκρινίζουμε την έννοια «χωρίς προηγούμενη εργασιακής εμπειρίας», δεν διαθέτουν καμιά προηγούμενη προϋπηρεσία εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή του δημοσίου τομέα.

Γράφει η Μακρή Φωτεινή Λογίστρια Φοροτεχνικός Α’ Τάξης makrhfot@gmail.com

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Αν η νέα πρόσληψη αφορά σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, η επιδότηση. α) μειώνεται στο ήμισυ.
γ) Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των έξι (6) μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής).

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ
Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ καταβάλλεται ως εξής:
• Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
• Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο εργασίας ανακοίνωσε την αύξηση των κατώτατων μισθολογικών αμοιβών. Από 1/1/22 ο μισθός υπαλλήλου θα ανέβει στα 663 € από 650 που είναι σήμερα και για τους εργάτες το ημερομίσθιο θα αυξηθεί στα 29,62 € από 29,04 που είναι σήμερα.