Πότε βάζουμε το ν;

Γράψιμο
Γράψιμο (pexels.com)

Πότε βάζουμε το ν;

Είναι εύκολο αρκεί να θυμάστε τα παρακάτω.

Το τελικό -ν παραμένει όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από στιγμιαίο ή διπλό σύμφωνο (κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, τσ, τζ, ψ, ξ).

Το τελικό -ν χάνεται όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από εξακολουθητικό σύμφωνο (γ, β, δ, χ, φ, θ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ).