Ποια σχολεία υποβιβάζονται ή καταργούνται σε Στερεά;

Ας δούμε παρακάτω τις σχολικές μονάδες που αφορά σε Στερεά.

Α) Υποβιβάζονται από το σχολικό έτος 2020-2021 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Από 12 σε 6)

Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2020-2021 οι παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΡΗΣ ( οργανικότητα 1)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΛΙΟΥ (2)

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (1)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ (1)

ΧΩΣΤΙΩΝ (1)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ (1)

Γ) Στη Στερεά Ελλάδα δεν υπάρχουν Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που να συγχωνεύονται.