Με καταγγελίες ξεκινάει το 2022 μέσω του ΥΠΑΑΤ

Γράψιμο
Γράψιμο (pexels.com)

Το ξεκίνημα του 2022 φέρνει νέες εφαρμογές για τους πολίτες και τους αγρότες. Έτσι από 1/1/2022 ο αγρότης μπορεί  να υποβάλλει καταγγελία για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Καταγγελία μπορεί να κάνει  κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που υποβάλλει καταγγελία.

Γράφει η Μακρή Αναστ. Φωτεινή, Λογίστρια Φοροτεχνικός, Ειδική στην αγροτική φορολογία, makrhfot@gmail.com  6955683021

Σημαντικό είναι ότι αν η καταγγελία δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ αρχειοθετείται και προωθείται στην καθ’ ύλην αρμόδια αρχή ή φορέα.

 Η διαδικασία γίνεται μέσω του Gov και τα θέματα που μπορεί να καταγγείλει είναι:

Η διαδικασία μπορεί να απλοποιηθεί και μέσω του 1540 καθώς επίσης και με email στο Kataggelies@minagric.gr

Για περισσότερο υλικό μπορείτε να συμβουλευτείτε το ΦΕΚ B 2968/2021.