Κέντρο διά βίου μάθησης: Πως κάνετε αίτηση στη Χαλκίδα;

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση στη Χαλκίδα και να μάθει όποιο μάθημα επιθυμεί.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χαλκιδέων.

Στο κέντρο διά βίου μάθησης Χαλκίδας, υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Στη Χαλκίδα έχουν δημιουργηθεί κάποια τμήματα που ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να μάθετε για την αγροτική επιχειρηματικότητα ή Marketing αγροτικών προϊόντων, μπορείτε να μάθετε πως να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση. Έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε το μάθημα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ή ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, είτε αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπική ιστορία, ρώσικα για τον τουρισμό, δημιουργία ιστοσελίδας, βασικά Ιταλικά Α1, Α2. Το ίδιο ισχύει και για τα Γαλλικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει αίτηση στη Χαλκίδα και να μάθει όποιο μάθημα επιθυμεί.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στα τηλέφωνα 22210 85555 και 22213 51150. Αν σας ενδιαφέρει, βιαστείτε γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.