Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι στη Χαλκίδα

Με αλλαγές συνεχίζεται ο δεύτερος χρόνος της θητείας της Δημοτικής Αρχής, κατόπιν της υπ’ αριθμ.2952/31-8-2020 απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, με την οποία ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων, οι οποίοι επικουρούν τη Δήμαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων της, με θητεία από Τετάρτη 02/09/2020 έως και Τετάρτη 01/09/2021, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον κ. Ελεύθεριο Λειβαδίτη κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα .

2. Σε συνεργασία με τον καθ’ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

3. Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5. Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.

Επίσης αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη, σε περίπτωση απουσίας